In 2016 voerden we beleidsbeïnvloeding op 2 niveaus:

De overheid

Samen met het Fair Trade Advocacy Office zetten we in op het Europees handelsbeleid. Make trade fair! We duiden de obstakels voor kleinschalige duurzame landbouw aan en stellen oplossingen voor. In 2016 focusten we ons op de UTP’s (oneerlijke handelspraktijken) en het beleid van de Europese Commissie, dat lidstaten aanmoedigt om hier een beleid over te ontwikkelen. Het blijft allemaal te vrijwillig, dus we zijn er nog lang niet! Meer info op www.fairtrade-advocacy.org/power.

Daarnaast volgden we de omzetting van de Europese Richtlijn voor openbare aanbesteding naar nationale wetgeving. De nieuwe wet maakt het gemakkelijker om Fairtrade producten op te nemen in een aanbesteding en laat toe om te verwijzen naar labels. Dit maakt het voor overheden eenvoudiger om te kiezen voor Fair Trade.

Het bedrijfsleven

We willen het bedrijfsleven engageren voor duurzame voeding uit Noord en Zuid met een eerlijke verloning voor de boer. Niet alleen door een paar Fairtrade producten op het schap te plaatsen, maar door duurzame voeding echt mainstream te maken in de hele bedrijfsvoering. Dit doen we samen met Vredeseilanden, The Shift, Boerenbond, Fevia en Comeos onder de noemer ‘The Foodture’.

In 2016 gingen consumenten en retailers samen aan tafel zitten om 7 concrete voorstellen uit te werken. Gedaan met vingerwijzen, tijd voor samenwerking aan de keukentafel. De voorstellen zijn sterk, worden gedragen door alle deelnemers en krijgen een uitwerking in 2017. Meer info op www.vredeseilanden.be/nl/citizensforthefoodture