Fairtrade Belgium bestaat uit 2 juridische entiteiten: een VZW met activiteiten gericht op sensibilisering van het grote publiek en een CVBA SO met meer commerciële activiteiten.

Alle cijfers die we hier voorstellen, zijn geconsolideerde cijfers, dus de som van de cijfers van de VZW en de CVBA SO. Alle cijfers zijn tevens in 1000 euro uitgedrukt.

Waar komen onze middelen vandaan?

Onze voornaamste inkomsten zijn de rechten die de licentiehouders betalen voor het gebruik van het Fairtrade label. Deze vertegenwoordigen ruim 54% van onze inkomsten. Subsidies zijn onze tweede belangrijke inkomstenbron, voornamelijk van het Belgisch Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (DGD). We ontvangen deze subsidies voor de sensibilisering van het grote publiek, om samen verder te bouwen aan het succes van Fairtrade in België.

En hoe geven we ze uit?

We besteden jaarlijks ongeveer evenveel middelen aan de sensibilisering van het grote publiek in België als aan de verdere ontwikkeling van de markt voor Fairtrade producten. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de inkomsten van de CVBA naar de financiering van Fairtrade International en de producentenorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De uitgaven voor overhead (=werkingskosten) houden we bewust uiterst laag.

Balans op 31.12.2016

Fairtrade Belgium beschikt over een gezonde balans met voldoende eigen vermogen. Daarom streven we ernaar om ieder jaar met een licht positief resultaat af te sluiten. In 2016 behaalden we een positief resultaat van ongeveer 8.000 Euro, perfect in lijn met ons streefdoel dus.

De commissaris-revisor, Mazars Bedrijfsrevisoren, kijkt de balans en resultatenrekening jaarlijks grondig na. De revisor leverde dit jaar opnieuw een verslag af zonder voorbehoud.